Iridis logo
Solid sources, solid solutions

Quality assurance

Solide software vereist een goed opgezet ontwikkelproces, van goed geformuleerde requirements en continuous integration tot geautomatiseerde tests en monitoring. Scrum en DevOps kunnen hierbij het ontwikkelproces structureren. Quality assurance omvat alles wat bijdraagt aan de kwaliteit van de ontwikkelde software, zoals goed leesbare code, het veilig opslaan van gevoelige gegevens en dashboards met de laatste testresultaten.

Testautomatisering

Iridis richt zich op quality assurance in het algemeen en testautomatisering in het bijzonder. Testautomatisering is gebaseerd op een goed doordachte teststrategie als onderdeel van de integrale quality assurance. Welke requirements en risico's vereisen extra aandacht? Wat hoort thuis op welke laag van de testpiramide? Welke testframeworks zijn geschikt, Playwright, Jest, SpecFlow, ReadyAPI? Iridis kan u hierbij op weg helpen.

Profiel

Iridis heeft twintig jaar ervaring als freelance developer, test engineer en consultant bij multinationals, overheid en MKB. Certificering in onder meer TMap NEXT®, ISTQB®, ITIL®, ISO27002, AVG en DevOps ondersteunen een professionele aanpak. Iridis is daarnaast bekend met een breed scala aan technologie, zoals NodeJS, .NET, Azure DevOps, SonarQube en Jira.